Poruchy učenia

Koordinácia pravej a ľavej strany tela (pohyb v opozícii je súčasne opačnou rukou a opačnou nohou) a mnohé cvičenia s paličkami napomáhajú pri prepájaní pravej a ľavej mozgovej hemisféry, čo efektívne napomáha deťom pri odstraňovaní porúch učenia.

No comments yet.

Pridaj komentár