Obezita

Pravidelné lekcie Nordic Walking znižujú nadváhu. Cooper Institute v Texase porovnával fyziologické reakcie ľudí pri praktizovaní Nordic Walking a chôdze bez palíc. Kalorický výdaj a zvýšenie kyslíkovej spotreby v priemere o 20 % a zvýšenie srdcovej frekvencie asi 10 tepov za minútu bolo dosiahnuté pri použití Nordic Walking palíc a správnej techniky. Zaujímavosťou je, že aj keď telo pracuje s väčšou námahou pri použití NW palíc, vnímaná námaha nebola vyššia ako pri chôdzi bez palíc. Použitie Nordic Walking palíc je obzvlášť výhodé, nakoľko zaisťujú stabilitu, ktorá môžu podporovať fyzickú aktivitu starších osôb a osôb s ortopedickými a koordinačnými problémami. Cooper Institute Calorie Expenditure. T. Church, C. Earnest, G. Morss. The Cooper Institute, RQES, vol 73, No.3, pp. 296-300, September 2002.

No comments yet.

Pridaj komentár