Kardiovaskulárne ochorenia

Vysoký krvný tlak, kornatenie tepien, riziko infarktu a iné civilizačné ochorenia kardiovaskulárneho systému sa môžu liečiť aj pomocou severskej chôdze. Štúdie v časopise „Journal of Medicine and Science in Sport and Exercise“ ukázali, že ľudia s cievnymi ochoreniami si pravidelným využívaním Nordic Walking zvýšili kardiovaskulárnu zdatnosť, zvýšili toleranciu záťaže, znížili vnímanie bolestí nôh pri miernej intenzite chôdze, zlepšili kostrovú svalovú silu a vytrvalosť, a zlepšili kontrolu váhy. V štúdii sa ukázalo, že chôdza s palicami zvýšila príjem kyslíka v priemere o 23%, o 22% zvýšila kalorický výdaj a o 16% sa zvýšila srdcová frekvencia v porovnaní s chôdzou bez palíc na bežiacom páse. Pacienti s pravidelným cvičením Nordic Walkig po dobu 4 – 8 týždňov sa tak potenciálne vyhli chirurgickému zákroku. (Collins et. Al, 2003). Medicína & Science in Sports & Exercise. 35(3):384-393, marec 2003. Aj pacienti po transplantácii krvotvorných buniek efektívne využívajú palice na zvýšenie kondície. Ideálna chôdza s paličkami je aplikovaná vo vytrvalostnej zóne 60-70% MTF, nazývaná i zóna spaľovania tuku, pretože telo spaľuje pri nižšej intenzite cvičenia prevažne tuk.  Či sme v “zóne spaľovania tuku” zistíme aj tak, že sme ešte schopní počas cvičenia rozprávať bez lapania po dychu.

No comments yet.

Pridaj komentár