História Nordic Walking vo svete

Počiatky Nordic Walking sú datované od roku 1930, kedy fínski bežeckí lyžiari využívajú Nordic Walking pri letnej príprave. Na praktizovanie Nordic Walking využívajú klasické bežkárske palice.

V roku 1966 bol Nordic Walking využitý na hodine telesnej výchovy na základnej škole. Hodinu s názvom “chôdza s lyžiarskymi palicami” viedla fínska priekopníčka Nordic Walking Leena Jääskeläinen. V rokoch 1968 – 1971 pôsobila Leena ako profesorka na University of Jyväskylä a Nordic Walking zaradila do výučby. V rokoch 1973 – 1991 Leena ako hlavná inšpektorka na ministerstve školstva propagovala využitie Nordic Walking na hodinách telesnej výchovy a spropagovala ho tiež v rozhovoroch pre viaceré fínske médiá. 1987 – 1988 boli zorganizované prvé verejné preteky vo Fínsku, k Leene Jääskeläinen sa pridáva riditeľ Fínskej asociácie rekreačného športu Tuomo Jantunen. Od roku 1996 sa začali vyrábať prvé palice vhodné pre Nordic Walking. Aki Karihtala (vtedajší marketingový riaditeľ značky Exel, súčasný prezident INWA – International Nordic Walking Federation) vytvoril akčný plán na propagáciu tejto ozdravno – športovej aktivity na celom svete, podarilo sa tiež zastabilizovať medzinárodný názov pre severskú chôdzu, “Nordic Walking” a zorganizovať prvé inštruktorské kurzy.

Medzinárodná federácia Nordic Walking (INWA) bola založená v roku 2000 a bol aplikovaný prvý výskum v Cooprovom inštitúte. INWA každoročne organizuje medzinárodnú Nordic Walking konferenciu v inej krajine sveta.

Nezanedbateľnú oblasť rozvoja Nordic Walking tvoria rôzne športové podujatia. Viaceré krajiny majú svoje “Nordic Walking Tours”, čo sú verejné jednodňové podujatia organizované k propagácii Nordic Walking. Taktiež sa každoročne organizujú majstrovstvá sveta, európy, či jednotlivých krajín. V rokoch 2003 až 2010 sa počet “Nordic walkerov” zvýšil z 2 na 8 miliónov osôb. V ostatných rokoch vznikajú viaceré nové formy Nordic Walking, ako príklad uvádzam “Winter Nordic Walking” – zimný Nordic Walking so snežnicami, či “Beach Nordic Walking” – Nordic Walking vo vode na brehu mora alebo jazera. Počet pravidelne praktizujúcich “Nordic walkerov” stále narastá.

Viac info na našom novom webe www.snwa.sk

No comments yet.

Pridaj komentár