Aký bol NW rok 2015?

V ostatných rokoch si začíname zvykať, že v Nordic Walking nemáme sezóny. Zimná aj letná sa pozvoľna prelínajú jedna do druhej a prakticky nevieme rozlíšiť sezónovosť. Rozdielom je snáď len vonkajšia teplota a k nej prispôsobené oblečenie. V snehu je to využitie snežníc na zimný Nordic Walking.

Slovenský nordicwalkingový rok 2015 bol výnimočne bohatý na veľké aj menšie udalosti, čo nás samozrejme veľmi teší.

Usporiadali sme mnohé mini, základné aj sprievodcovské kurzy a tiež dva veľké akreditované inštruktorské kurzy. Úspešne sme etablovali celoročnú bodovanú súťaž, Slovak Nordic Walking Tour – 5 súťažných kôl. Zorganizovali sme majstrovstvá SR aj Európy. Zorganizovali a vyhodnotili súťaž Ultawalker/Ultrawakerka aj grantový program „PRO Ultrawalker“. Zúčastnili sme sa aj na celosvetovom NW kongrese v Barcelone. Lekcie sme viedli s jednotlivcami, deťmi, pacientmi, športovcami, v rámci firemných a osvetových akcií, či akcií Slovenského Olympijského Výboru. Prednášali sme na vysokých školách, kongresoch a usporiadali sme viaceré NW workshopy. Na našej webstránke sme spustili mapu pôsobenia našich inštruktorov, zjednodušili sme online prihlasovanie na naše akcie a vyšli nám viaceré články a rozhovory o NW v printových, televíznych aj webových médiách. Otvorili sme spoluprácu s našimi silnými NW susedmi, poľskou NW federáciu.

Vedenie asociácie vyhodnotilo rok 2015 ako najúspešnejší a najaktívnejší v histórii slovenského nordicwalkingu. Tešíme sa na rok 2016!