Slovenská asociácia Nordic Walking, jediné akreditované školiace stredisko NW v SR a máme jediných INWA certifikovaných národných trénerov v SR a ČR!

Nájdete nás na novej web adrese: www.snwa.sk Naši národný tréneri  prezidentom INWA